Wie zijn we

 

 

 

Ons website-adres is: https://www.vanveenencts.nl.

 

 

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

 

 

 

Zie onderaan dit document

 

 

 

Reacties

 

 

 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

 

 

 

 

 

Contactformulieren

 

 

 

Informatie die je invult in contactformulieren komen in onze e-mail terecht. Deze e-mails worden na 2 jaar verwijderd.

 

 

 

Cookies

 

 

 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 

 

 

 

Ingesloten inhoud van andere websites

 

 

 

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

 

 

 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

 

 

Analytics

 

 

 

Met wie we jouw data delen

 

 

 

Je data wordt niet gedeeld met derden. Wel worden adresgegevens gebruikt om bestellingen te versturen via verzendbedrijven.

 

 

 

Hoe lang we jouw data bewaren

 

 

 

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

 

 

 

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

 

 

 

Welke rechten je hebt over je data

 

 

 

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

 

 

 

Waar we jouw data naartoe sturen

 

 

 

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

 

 

Jouw contactinformatie

 

 

 

Zie onderaan dit document

 

 

 

Aanvullende informatie

 

 

 

Hoe we jouw data beveiligen

 

 

 

We volgen alle updates van gebruikte software en lichten iedereen in per e-mail waarvan de privacy door een datalek in het geding is gekomen

 

 

 

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

 

 

We volgen alle updates van gebruikte software en lichten iedereen in per e-mail waarvan de privacy door een datalek in het geding is gekomen

 

 

 

Van welke derde partijen we data ontvangen

 

 

 

We ontvangen geen data van derden

 

 

 

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

 

 

 

We nemen geen geautomatiseerde besluiten en doen niet aan profilering

 

 

 

 

 

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

 

 

 

Indien nodig lichten we de benodigde instanties in.

 

 

 

van Veenen Creative Technical Solutions van Veenen Creative Technical Solutions, gevestigd aan van Veenen CTS Postbus 2 9900AA Appingedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

 

Contactgegevens:

 

 

 

www.vanveenencts.nl van Veenen CTS Postbus 2 9900AA Appingedam +31629069320

 

 

 

Gert-Jan van Veenen is de Functionaris Gegevensbescherming van van Veenen Creative Technical Solutions Hij/zij is te bereiken via vanveenencts@gmail.com

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

 

 

van Veenen Creative Technical Solutions verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Gegevens over uw activiteiten op onze website- Internetbrowser en apparaat type- Bankrekeningnummer

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

 

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vanveenencts@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

 

 

van Veenen Creative Technical Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Het afhandelen van uw betaling- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Om goederen en diensten bij u af te leveren- van Veenen Creative Technical Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

 

 

van Veenen Creative Technical Solutions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van van Veenen Creative Technical Solutions) tussen zit.

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

 

 

van Veenen Creative Technical Solutions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 2 jaar voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

 

 

van Veenen Creative Technical Solutions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

 

 

van Veenen Creative Technical Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van Veenen Creative Technical Solutions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vanveenencts@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. van Veenen Creative Technical Solutions wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

 

 

van Veenen Creative Technical Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vanveenencts@gmail.com